Monday, November 5, 2012

Prakata

Blog ini adalah satu usaha untuk memaparkan kembali sebuah buku karya Prof. Dr. H. Abu Bakar Aceh yang berjudul "Syi'ah: Rasionalisme Dalam Islam" Tujuan saya ialah supaya kita berhati-hati dalam melontarkan pandangan dan tidak terikut-ikut dengan musuh Islam yang cuba memecahbelahkan umat dan sebagainya.

Dengan timbulnya Revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini, maka para ilmuan Islam di tanah air dan seluruh dunia mulai mengarahkan perhatian untuk mempelajari aliran Syiah. Blog ini merupakan salinan daripada karya Prof. Dr. H. Abu Bakar Aceh yang berjudul "Syi'ah: Rasionalisme Dalam Islam" yang diterbitkan lebih dua puluh tahun lalu. Karya ini akan dapat menuntun para pembaca untuk mengetahui selok belok aliran Syiah dalam rangka komparatif studi dengan ahlus sunnah wal jamaah. Aliran Syiah bertebaran di seluruh dunia di Parsi, Iraq, Lubnan, Pakistan, India, Yaman, Afrika dan kini di Malaysia.

Dengan adanya pemahaman yang luas tentang aliran-aliran dalam dunia Islam, kita akan dapat mencari titik-titik pendekatan menuju kepada ukhuwah Islamiyah yang erat secara mondial.

Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat ke 10 menegaskan:


"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"

Solo 21 Safar 1400 H
10 Januari 1980

Penerbit buku.

No comments:

Post a Comment